Simien Mountains (EthiopiŽ)

Foto: 3 / 5

lijst

Nummer: 4060
Ethiopia - Simi?n Mountains - Gelada baviaan - (Theropithecus gelada)