Simien Mountains (EthiopiŽ)

Foto: 5 / 5

lijst

Nummer: 4050
Ethiopia - Simi?n Mountains - Gelada baviaan - (Theropithecus gelada)